PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
AutometWOK.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AutometWOK.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AutometWOK.nl verstrekt. AutometWOK.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM AUTOMETWOK.NL GEGEVENS NODIG HEEFT
AutometWOK.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AutometWOK.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG AUTOMETWOK.NL GEGEVENS BEWAART
AutometWOK.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
AutometWOK.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van AutometWOK.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
AutometWOK.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS EN RECAPTCHA
AutometWOK.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan AutometWOK.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AutometWOK.nl heeft hier geen invloed op.

AutometWOK.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via AutometWOK.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. AutometWOK.nl heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. AutometWOK.nl heeft het laatste octet van het IP- adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door AutometWOK.nl uitgezet. AutometWOK.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

AutometWOK.nl maakt gebruik van Google Recaptcha om spam te voorkomen. Google Recaptcha valt onder het Google Privacy beleid (deze vindt u hier: Google Privacy Policy en de gebruikersvoorwaarden van Google. Deze vindt u hier: Terms of Use.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@euroautologic.nl. AutometWOK.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
AutometWOK.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AutometWOK.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AutometWOK.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AutometWOK.nl op via info@euroautologic.nl.

www.autometwok.nl is een website van de Euro Auto Logic BV. Euro Auto Logic BV is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres:
Bolder 7
6582 BZ Heumen
Telefoon: 024-388 05 26
E-mailadres: info@euroautologic.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09178462